“Mineralen uit conflictgebieden” verwijst naar de minerale voorlopers van de metalen tantaal, tin, wolfraam en goud (3TG) zoals gedefinieerd in de regel van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) die een openbaarmaking van mineralen uit conflictgebieden vereist. Inkomsten uit de winning van deze mineralen in de Democratische Republiek Congo (DRC) en aangrenzende landen zijn op grote schaal gekoppeld aan de financiering voor groepen die zich bezighouden met extreem geweld en schending van de mensenrechten. 


Elk verband tussen de materialen in HP-producten en wapengeweld of schending van de mensenrechten is onaanvaardbaar. Om ervoor te zorgen dat onze producten op verantwoorde wijze worden vervaardigd, hebben we een toonaangevend beleid en monitoringpraktijken aangenomen en breiden we onze waakzaamheid uit van mineralen uit conflictgebieden naar een breder scala aan mineralen en geografische gebieden. Door middel van gezamenlijke inspanningen willen we de markt voor verantwoord gewonnen mineralen uitbreiden.  


Het promoten van best practices door smelterijen is de meest directe manier om dit risico aan te pakken zodat mineralen uit conflictgebieden niet onze toeleveringsketen binnendringen. We verwachten van onze leveranciers dat ze 3TG voor HP-producten alleen inkopen bij smelterijen die voldoen aan het Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) van het Responsible Minerals Initiative (RMI), waarvoor een externe inkoopaudit vereist is. Aanwezigheid op de RMI-conforme lijst toont de conflictvrije status van een smelterij aan. 


In onze complexe, wereldwijde toeleveringsketen met meerdere actoren hebben we de meeste invloed op onze directe leveranciers. In het geval van sporen- en kostbare mineralen erkennen we echter dat we ons extra moeten inspannen om de praktijken van degenen die veel dieper in de toeleveringsketen zitten, te beïnvloeden.  


Hoewel conflictmineralen zelden in grote hoeveelheden in een IT-product of door één bedrijf worden gebruikt, worden de metalen tantaal, tin, wolfraam en goud (3TG) in relatief kleine hoeveelheden in vrijwel alle elektronische producten aangetroffen. We zijn echter meestal 4 tot 10 toeleveringsketenfasen verwijderd van de smelters die het erts kopen en tot metalen verwerken. Hoewel mineralen uit conflictgebieden zelden in grote hoeveelheden in een enkel IT-product of door één bedrijf worden gebruikt, worden 3TG-metalen in relatief kleine hoeveelheden aangetroffen in vrijwel alle elektronische producten. Om deze reden is het belangrijk voor HP om samen te werken met collega's in de IT-industrie om gezamenlijk de hele toeleveringsketen te betrekken bij pogingen om mineralen uit te roeien die mogelijk direct of indirect gewapende groepen steunen en om verantwoorde winning van mineralen, ongeacht hun herkomst, te bevorderen. 


Ons relatief kleine gebruik van deze metalen vermindert echter onze invloed, dus we hebben de hele industrie nodig om conflictvrije 3TG te eisen. We eisen van onze leveranciers dat ze eraan werken om de smelterijen die niet deelnemen aan een conflictvrij auditprogramma uit onze toeleveringsketen te verwijderen. We promoten conflictvrije mineralen in onze toeleveringsketen: 

  • - Smelterijen die minerale ertsen aankopen en verwerken aanmoedigen om sourcing-audits door derden te ondergaan 

  • - Er bij onze productieleveranciers van elektronische goederen die 3TG bevatten (“3TG-leveranciers”) op aandringen om van hun smelters te eisen dat ze externe inkoopaudits ondergaan. 

  • - Ondersteuning van de samenwerking met meerdere belanghebbenden om veilige, conflictvrije bronnen van 3TG-ertsen uit de DRC op te zetten 


We zullen blijven samenwerken met onze leveranciers en in de hele sector om de vraag naar conflictvrije inkoop te stimuleren, ongeacht of de mineralen afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo (DRC) of elders.