Vi delar omfattande produktsäkerhets- och miljöinformation online och bidrar till utvecklingen av nya standarder. Under 2020 tillhandahöll HP IT Eco-deklarationer för produktgrupper som motsvarade 94% av intäkterna.


HP har stött IT Eco-deklarationen sedan lanseringen 1996. HP har utfärdat flera tusen IT Eco-deklarationer för produkter, deltagit i ECMA-arbetsgruppen som gjorde detta till en internationell standard 2006 och ledde projektet för att bredda standarden till att inkludera utskriftsmaterial. Innehållet i denna branschdeklaration täcker 80% av kriterierna i följande europeiska miljömärkningssystem:


  •         EU-Blomman
  •         Blå ängel
  •         Svanen
  •         TCO


Besök www.hp.com/go/ted för att se relevanta IT Eco-deklarationer.