HP har stött Eko-deklarationen sedan lanseringen 1996. HP har utfärdat flera tusen Eco-deklarationer för produkter, deltagit i ECMA-arbetsgruppen som gjorde detta till en internationell standard 2006 och ledde projektet för att bredda standarden till att inkludera utskriftsmaterial. Innehållet i denna branschdeklaration täcker 80 % av kriterierna i följande europeiska miljömärkningssystem:


  •         EU Flower
  •         Blue Angel
  •         Nordic Swan
  •         TCO


Under 2018 tillhandahöll HP miljödeklarationer för produktgrupper som motsvarade 93 % av intäkterna.

Besök www.hp.com/go/ted för att se relevanta IT Eco-deklarationer.