Vi delar en stor mängd säkerhets- och miljöinformation om våra produkter online, och bidrar till utvecklingen av nya standarder. Under 2021 tillhandahöll HP ECO-deklarationer för produktgrupper som står för 93 % av intäkterna.

 

HP har även stött IT ECO-deklarationen sedan den lanserades år 1996. HP har utfärdat tusentals IT ECO-deklarationer, deltagit i ECMA-arbetsgruppen som år 2006 gjorde detta till en internationell standard och lett projektet som hade till syfte att utvidga standarden till att omfatta förbrukningsartiklar för utskrifter. Denna branschtäckande deklaration omfattar 80 % av kriterierna i de följande europeiska miljömärkningssystemen:

  • EU-blomman
  • Blå Ängeln
  • Svanen
  • TCO

 

Relevanta IT ECO-deklarationer hittar du på www.hp.com/go/ted.

 

Sådan miljörelaterad information om specifika produkter som krävs av specifika förordningar och länder finns i avsnittet om dokument och rapporter på vår webbplats för hållbar påverkan: https://www.hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact.html.