Ja. EcoVadis tillhandahåller den första samarbetsplattformen för globala försörjningskedjors hållbarhetsrankning. Plattformen arbetar även med konsortier för så kallad ”corporate sustainability”, såsom GeSI (Global e-Sustainability Initiative) avseende E-TASC, samt kemikaliebranschens Together for Sustainability för gemensamma krav till medlemmarnas leverantörer.


Över 30 000 företag använde EcoVadis för att minska risker, främja innovationer och skapa transparens och förtroende mellan handelspartners under 2021. EcoVadis tillämpar en metod som täcker 150 inköpskategorier, 110 länder och 21 CSR-indikatorer.

 

I den senaste bedömningen placerade sig HP i den översta procenten av de bedömda leverantörerna med 83 av 100 möjliga poäng och hamnade på Platinum Recognition-nivån – den högsta möjliga rankningen – för tredje året i rad. De nio föregående åren hamnade HP på Gold Recognition-nivån, som då var den högsta möjliga EcoVadis-rankningen.

  • Övergripande: HP placerade sig i den översta procenten av leverantörerna som EcoVadis har bedömt i kategorin för dator- och kringutrustningstillverkare.
  • För miljö: HP placerade sig i den översta procenten av leverantörerna i kategorin för dator- och kringutrustningstillverkare.
  • För arbetsrelaterade rättigheter och mänskliga rättigheter: HP placerade sig i de översta två procenten av leverantörerna i kategorin för dator- och kringutrustningstillverkare.
  • För etik: HP placerade sig i de översta åtta procenten av leverantörerna i kategorin för dator- och kringutrustningstillverkare.
  • För hållbar upphandling: HP placerade sig i den översta procenten av leverantörerna i kategorin för dator- och kringutrustningstillverkare.

 

Här hittar du HP:s hållbarhetspoäng hos EcoVadis: https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06583173