Ja. EcoVadis driver den första samarbetsplattformen som tillhandahåller leverantörers hållbarhetsbetyg för globala leverantörskedjor. Dess bedömningsmetodik omfattar 150 inköpskategorier, 110 länder och 21 CSR-indikatorer. Mer än 30 000 olika företag använder EcoVadis för att minska risker, driva innovation och främja öppenhet och förtroende mellan handelspartners.


Översikt över HP:s nuvarande EcoVadis-prestanda: 


2019 tilldelades HP Inc. en igenkänningsnivå Platinum från EcoVadis.


  •         Övergripande: HP fick en av de högsta poängen bland alla leverantörer som är bedömda av EcoVadis i kategorin Tillverkare av datorer och kringutrustning.
  •         För miljön: HP fick en av de högsta poängen bland alla leverantörer i kategorin Tillverkare av datorer och kringutrustning.
  •         För arbetspraxis: HP fick en av de högsta poängen bland alla leverantörer i kategorin Tillverkare av datorer och kringutrustning.
  •         För rättvisa affärsmetoder: HP fick en av de högsta poängen bland alla leverantörer i kategorin Tillverkare av datorer och kringutrustning.
  •         För hållbar upphandling: HP fick en av de högsta poängen bland alla leverantörer i kategorin Tillverkare av datorer


EcoVadis-klienter kan få HP:s senaste utvärdering via EcoVadis-plattformen genom att begära åtkomst för "HP inc." En sammanfattning av vår utvärdering kan ses online här. HP's Platium Rating EcoVadis-certifikat kan också tillhandahållas på begäran.