EcoVadis tillhandahåller den första samarbetsplattformen för globala försörjningskedjors hållbarhetsrankning. Plattformen arbetar även med konsortier för så kallad ”corporate sustainability”, såsom GeSI (Global e-Sustainability Initiative) avseende E-TASC, samt kemikaliebranschens Together for Sustainability för gemensamma krav till medlemmarnas leverantörer. 

I den senaste bedömningen placerade sig HP i den översta procenten av de bedömda leverantörerna med 83 av 100 möjliga poäng och hamnade på Platinum Recognition-nivån – den högsta möjliga rankningen – för femte året i rad. HP är rankad i den översta procenten av företagen när det gäller sociala och miljömässiga insatser för trettonde gången i rad. 

Av alla leverantörer inom tillverkning av datorer och kringutrustning utvärderade av EcoVadis: 

  • Övergripande: HP hamnade i översta procenten 
  • För miljö: HP hamnade i översta procenten 
  • För arbetsrelaterade rättigheter och mänskliga rättigheter: HP hamnade i översta procenten 
  • För hållbar upphandling: HP hamnade i översta procenten 
  • För etik: HP hamnade i de nio översta procenten