We proberen met productieleveranciers samen om de afvalmeting en -rapportage te verbeteren, afvalvolumes te verminderen en vooruitgang te boeken in de richting van eencirculaire economie. HP vraagt zijn leveranciers verslag uit te brengen over afval via de Environmental Survey van de RBA. In 2020, het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, produceerden onze leveranciers 126.000 ton niet-gevaarlijk afval in verband met HP, een daling van 14% ten opzichte van 2019. Dit was voornamelijk te danken aan een verminderde afvalproductie bij een belangrijke leverancier door inspanningen op het gebied van afvalpreventie, hergebruik en recycling. Leveranciers produceerden in 2020 46.000 ton gevaarlijk afval in verband met HP, een daling van 13% in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit was grotendeels te danken aan forse reducties door drie leveranciers. Tegen het einde van 2020 had 76% van onze productieleveranciers, op basis van besteding, afvalgerelateerde doelen gesteld, tegenover 72% het voorgaande jaar.