We werken met productieleveranciers samen om de afvalmeting en -rapportage te verbeteren, afvalvolumes te verminderen en vooruitgang te boeken in de richting van een circulaire economie. In 2018 nam HP deel aan de RBA-werkgroep voor milieuduurzaamheid om het milieuonderzoek van de organisatie te herzien. Met deze herziening kan HP leveranciers beter betrekken bij afvalbeheer en -preventie, inclusief het omleiden van stortplaatsen. 


In 2019, de meest recente beschikbare jaargegevens, produceerden onze leveranciers 148.000 ton ongevaarlijk afval in verband met HP, een stijging van 3% ten opzichte van 2018. Dit was voornamelijk te wijten aan meer afval gerapporteerd door een grote leverancier als gevolg van de bouw van nieuwe faciliteiten. Leveranciers produceerden in 2019 53.000 ton gevaarlijk afval in verband met HP, een daling van 5% in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit was grotendeels te danken aan forse reducties door drie leveranciers. 

 

Tegen het einde van 2019 had 72% van onze productieleveranciers, uitgedrukt in uitgaven, afvalgerelateerde doelen gesteld, hetzelfde als het voorgaande jaar.