Onze Supplier Code of Conduct vereist dat leveranciers robuuste managementsystemen gebruiken om te zorgen voor:  


(a) naleving van toepasselijke wetten, voorschriften en klantvereisten met betrekking tot de bedrijfsvoering, producten en/of diensten van de leverancier 

(b) nalevering van de code en 

(c) identificatie en beperking van risico's met betrekking tot arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu en ethiek. De Supplier Code of Conduct moet ook zo worden opgesteld om voortdurende verbetering van de sociale en ecologische prestaties van het bedrijf te vergemakkelijken. 


We zorgen ervoor dat leveranciers dit beleid in de praktijk implementeren door ze op basis van de HPCode of Conduct te evalueren.