Ja. Om ons doel te kunnen bereiken, stimuleren we onze rechtstreekse productieleveranciers en transportleveranciers om hun energie-efficiëntie te verbeteren, hernieuwbare energie te gebruiken en wetenschappelijk gefundeerde doelen te stellen. Dit doel is onderdeel van ons pakket doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, die onderdeel zijn van ons Science Based Targets-initiatief, een op wetenschap gebaseerd doel. Het feit dat het WWF dit doel openlijk steunt, bevestigt de zorgvuldigheid van ons doelstellingenproces. Hoewel de intensiteit van de BKG-uitstoot van 2015 tot 2020 met 4% daalde wanneer deze wordt berekend als driejarig voortschrijdend

gemiddelde, daalden de jaarwaarden voor de intensiteit van de BKG-uitstoot (niet berekend als voortschrijdend gemiddelde) in diezelfde periode met 9%.


Onze vooruitgang:


DOEL VOOR VERMINDERING VAN DE INTENSITEIT VAN DE BKG-UITSTOOT: voor 2025 de intensiteit van de BKG-uitstoot van tier 1-productieleveranciers en in verband met productvervoer met 10% verminderen ten opzichte van 2015.


VOORUITGANG IN 2020: de intensiteit van de BKG-uitstoot daalde in 2020 met 4% t.o.v. 2015.


DOEL VOOR VERMINDERING VAN DE BKG-UITSTOOT: leveranciers helpen bij het vermijden van 2 miljoen ton koolstofdioxide-equivalente uitstoot (CO2-eq) tussen 2010 en 2025.


VOORUITGANG IN 2020: leveranciers vermeden 1,46 miljoen ton CO2-eq-uitstoot.


Productieleveranciers


Via onze Sustainability Scorecard stellen we eisen aan onze productieleveranciers, waaronder eisen met betrekking tot energieverbruik en BKG-emissieprestaties en openbaarmaking.


• In 2021 bleven wij met onze leveranciers samenwerken om positieve veranderingen teweeg te brengen, bijvoorbeeld door opleidingen te geven waarin onze milieuverwachtingen worden uitgelegd. Ook hebben we in 2021 met andere organisaties samengewerkt om sectoroverschrijdende verbeteringen te versnellen.


• HP heeft met de We Mean Business Coalition, CDP en branchegenoten samengewerkt om de omarming van de SBTi-methode door IT-bedrijven in de toeleveringsketen (zowel productie- als serviceleveranciers) in de regio Groot-China te bevorderen.


• We hebben ons aangesloten bij de 2021 CDP Science-Based Targets-campagne. Daarnaast hebben we een brief meeondertekend, waarin we een groot aantal bedrijven, waaronder veel in onze toeleveringsketen, oproepen SBTi-gevalideerde doelen te stellen om de BKG-uitstoot te verminderen. Eind 2021 hadden negen van die leveranciers een nieuw doel gesteld, waaronder vier met een netto nul-verplichting.


• Om de lokale vraag naar hernieuwbare energie in landen waar sommige van onze leveranciers zijn gevestigd te ondersteunen, hebben we via het Clean Energy Demand Initiative met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken samengewerkt om met die landen intentieverklaringen op te stellen die tijdens de COP26-conferentie zijn gepresenteerd.


• Samen met zeven van onze leveranciers hebben we deelgenomen aan rondetafeldiscussies die door de Climate Business Hub van het WWF werden georganiseerd om beleid te stimuleren dat meer hernieuwbare elektriciteit in de provincie Jiangsu mogelijk zal maken. Ook vertegenwoordigers van de Chinese overheid en ontwikkelaars van hernieuwbare energie waren daarbij aanwezig.


Ons programma voor energie-efficiëntie in China en Zuidoost-Azië, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met ngo's als BSR, de Natural Resources Defense Council (NRDC), het World Resources Institute en het WWF, helpt leveranciers bij het opbouwen van capaciteiten, het vaststellen van manieren om de energie-efficiëntie te verbeteren en het onderzoeken van het gebruik van hernieuwbare energie.


Wij schatten dat deelnemers aan dit en andere programma's sinds 2010 1,46 miljoen ton CO2-eq-uitstoot4 hebben vermeden en in totaal 992 miljoen kWh (USD 119 miljoen) aan elektriciteit hebben bespaard, waarvan 81.000 ton CO2-eq-uitstoot en 31 miljoen kWh (USD 3,9 miljoen) in 2021. Meer in het algemeen rapporteerden onze productieleveranciers via CDP besparingen van 20 miljoen ton CO2-eq en USD 465 miljoen uit reductie-initiatieven die in 2020 werden geïmplementeerd.*Dit toont de omvang van de lopende activiteiten ter vermindering van de BKG-uitstoot in onze hele productieketen, ongeacht of deze door de betrokkenheid van HP worden gestuurd.


In 2020, het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, hebben de leveranciers die HP-producten maken 2,7 miljoen ton aan CO2-eq-uitstoot in scope 1 en scope 2 gegenereerd die kunnen worden toegeschreven aan HP. Dat is 8% minder dan in 2019. Dit weerspiegelt het effect van energiebesparende maatregelen van leveranciers en projecten om de BKG-uitstoot te verminderen, een toegenomen gebruik van hernieuwbare energie en investeringen in stroomafnameovereenkomsten. Door de sluiting van installaties als gevolg van corona nam ook de uitstoot af. De intensiteit van de BKG-uitstoot per jaaromzet van HP is in 2020 met 9% gedaald vergeleken met 2015.


We hebben eraan bijgedragen dat 98% van onze tier 1 productieleveranciers, op basis van besteding, hun belasting van het milieu heeft verminderd. In totaal meldde 95% (op basis van besteding) doelen te hebben gesteld om de BKG-uitstoot te verlagen. 31% gaf aan wetenschappelijk onderbouwde doelen te hebben gesteld (13% gevalideerd door de SBTi en 18% geëvalueerd door HP). We stimuleerden leveranciers ook om hernieuwbare energie te gaan gebruiken. Zevenenzeventig procent meldde in 2021 dit te doen, op basis van besteding, en 71% rapporteerde doelen voor het gebruik van hernieuwbare energie, een stijging van 70% t.o.v. het voorgaande jaar.


Transport van producten:

We proberen ons logistieke netwerk te optimaliseren voor betere efficiëntie, kostenbesparing en het terugdringen van negatieve milieueffecten. Dat doen we door verzendingen te combineren, nieuwe routes te bepalen en direct te leveren aan de klant of lokale distributiecentra.


Om vooruitgang te boeken, hebben we in 2021 workshops over een afname van de BKG-uitstoot gehouden met ongeveer 20 leveranciers die samen goed zijn voor meer dan 90% van onze CO2-eq-uitstoot op dit gebied. Duurzaamheidsthema's komen ook aan bod tijdens onze driemaandelijkse directievergaderingen met diezelfde leveranciers, om de aandacht voor milieuthema's te bevorderen en hen aan te moedigen gerelateerde prestatiedoelen te stellen.


HP neemt deel aan verschillende proefprogramma's waarbij mogelijkheden worden onderzocht om de BKG-uitstoot door logistieke activiteiten terug te dringen. Een voorbeeld is het project van Maersk en marktleiders om CO2-vrije oplossingen voor zeetransport op te schalen, zoals het gebruik van CO2-neutrale e-methanol of duurzame bio-methanol.


We eisen van onze transportleveranciers dat zij het Global Logistics Emissions Council Framework gebruiken om gestandaardiseerde berekeningen en gegevens te verstrekken die rekening houden met variatie tussen verschillende locaties. Om vooruitgang binnen de sector en daarbuiten te boeken, werken we samen met de Clean Cargo Working Group, het Smart Freight Centre, de International Council on Clean Transportation en het SmartWay-programma van de Amerikaanse milieubescherming (Environmental Protection Agency, EPA). In 2021 ontving HP voor de achtste keer op rij de SmartWay Excellence Award van de Amerikaanse EPA. Dit toont het leiderschap van HP aan op het gebied van energie- en milieuprestaties binnen het vrachttransport in de VS in de categorie 'Large Shipper'. Dat jaar hebben we ons aangesloten bij de Sustainable Freight Buyers Alliance met als doel vrachtvervoer koolstofvrij te maken en vraag te creëren naar uitstootarme en uitstootvrije vervoerswijzen. Door de omvang en het gewicht van verpakking te verminderen, kan ook de BKG-uitstoot in verband met het vervoer van producten worden verminderd. De CO2-eq-uitstoot van het producttransport bedroeg 1,62 miljoen ton in 2021. Dat is een stijging van 7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kwam voornamelijk door een toename van het productvolume en verbeterde gegevens over de uitstoot van het wegvervoer (met inbegrip van spoorvervoer).


Serviceleveranciers

Wij kopen veel verschillende goederen en diensten die te maken hebben met de activiteiten van HP, zoals personeel, bedrijfsadvies, marketing en reizen. Wij geven voorrang aan samenwerking met serviceleveranciers op basis van het geografische risico en de bedrijfstak, en bieden training om de rapportage te helpen verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In 2020, het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, rapporteerden onze serviceleveranciers 140.000 ton aan CO2-eq-uitstoot in scope 1 en scope 2 die aan HP konden worden toegeschreven. Raadpleeg voor meer informatie 'Footprint'. In dat jaar stelde 56% van de strategische serviceleveranciers van HP milieurapporten op.


*Dit zijn de totale reducties van de BKG-uitstoot en financiële besparingen die leveranciers via CDP hebben gerapporteerd, en niet de bedragen die aan HP kunnen worden toegeschreven.