Ja. Om ons doel te kunnen bereiken, stimuleren we onze rechtstreekse productieleveranciers en transport leveranciers om hun energie-efficiëntie te verbeteren, hernieuwbare energie te gebruiken en wetenschappelijk gefundeerde doelen te stellen. Dit doel maakt deel uit van onze reeks doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, die onderdeel uitmaken van ons door het Science Based Targets-initiatief, een wetenschappelijk onderbouwd doel. WWF heeft dit doel publiekelijk gesteund, wat de nauwkeurigheid van ons proces voor het stellen van doelen bevestigt. Sinds 2010 heeft HP de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen door tier 1-productieleveranciers en in verband met producttransport met 28% teruggebracht. 


Onze vooruitgang: 


DOEL VERMINDERING VAN INTENSITEIT VAN DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN – Vermindering van de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen tijdens eerstelijnsproductie door leveranciers en producttransport met tegen 2025 met 10% verlagen t.o.v. 2015. 


VOORUITGANG IN 2019 – De intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen daalde met 3% in 2019, t.o.v. 2015.  


DOEL VERMINDERING VAN DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN – Leveranciers helpen bij het verminderen van de uitstoot van 2 miljoen ton kooldioxide-equivalent (CO2e) tussen 2010 en 2025. 


VOORUITGANG IN 2020 – Leveranciers vermeden 1,38 miljoen ton CO2e-uitstoot. 


Productieleveranciers 


Via onze Sustainability Scorecard stellen we eisen aan onze productieleveranciers, waaronder eisen met betrekking tot energieverbruik en BKG-emissieprestaties en openbaarmaking. 


In 2020 zijn we blijven samenwerken met leveranciers om positieve verandering te stimuleren. We hebben bijvoorbeeld trainingen gegeven waarin onze milieuverwachtingen worden geschetst en hoe deze aansluiten bij onze Sustainability Scorecard. 


We werkten ook samen met andere organisaties om sectoroverschrijdende verbeteringen te versnellen: 

• HP werkte samen met de Responsible Business Alliance (RBA) om haar Code of Conduct bij te werken met specifieke informatie over het stellen van doelen en rapportage over broeikasgasemissies. 

• In combinatie met de Renewable Energy Buyers Alliance hebben we ons ingezet om het gebruik van hernieuwbare energie in toeleveringsketens te bevorderen. 

• We zijn ons blijven richten op capaciteitsopbouw, waaronder een gecombineerd webinar met andere bedrijven en CDP over waterbeheer en rapportage van leveranciers. 

• HP en andere grote technologie 

bedrijven hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar de belangrijkste leden van de IT-toeleveringsketen om de milieuverwachtingen kracht bij te zetten. 


Ons Energy Efficiency-programma in China en Zuidoost-Azië, geïmplementeerd in samenwerking met NGO's zoals BSR, Natural Resources Defense Council (NRDC), het World Resources Institute en WWF, helpt leveranciers bij het opbouwen van hun capaciteiten, manieren te vinden om de energie-efficiëntie te verbeteren en onderzoek te doen naar het gebruik van hernieuwbare energie. 


Sinds 2010 hebben deelnemers aan dit en andere programma's 1,38 miljoen ton CO2e uitstoot vermeden en in totaal 887 miljoen kWh ($ 114 miljoen) aan elektriciteit bespaard, waaronder 40 miljoen kWh ($ 5,1 miljoen) in 2020. 


Meer in het algemeen rapporteerden onze productieleveranciers via CDP een besparing van 23 miljoen ton CO2e en $ 613 miljoen door reductie-initiatieven die in 2019 werden geïmplementeerd.4 Dit toont de omvang aan van de lopende activiteiten ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in onze toeleveringsketen, ongeacht of deze worden gedreven door de betrokkenheid vanHP. 


In 2019, het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, genereerden de leveranciers die HP-producten maken 3,0 miljoen ton Scope 1 en Scope 2 CO2e-emissies die toe te schrijven zijn aan HP, 3% meer dan in 2018. Dit weerspiegelt zowel de bedrijfsgroei als de impact van twee grote leveranciers die de intensiteit van de BKG-emissies hebben verhoogd als gevolg van hun uitgebreide bedrijfsvoering. De intensiteit van de BKG-emissies per HP jaaromzet in 2019 daalde echter met 11% in vergelijking met 2015. We verwachten dat leveranciers wetenschappelijke doelen stellen en de absolute uitstoot in de loop der tijd verminderen. 


We hebben eraan bijgedragen dat 98% van onze tier 1 productieleveranciers, op basis van besteding, hun belasting van het milieu heeft verminderd. Over het algemeen meldde 94% dat ze doelstellingen hadden voor de reductie van broeikasgasemissies, en 39% rapporteerde wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. We stimuleerden leveranciers ook om hernieuwbare energie te gaan gebruiken. 78% meldde in 2019 dit te doen, uitgedrukt in uitgaven, en 70% rapporteerde doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare energie, een stijging van 47% t.o.v. het voorgaande jaar. 


Transport van producten: 


Voor betere efficiëntie, kostenbesparing en het terugdringen van de negatieve gevolgen voor het milieu, trachten we ons logistieke netwerk te optimaliseren. Dat doen we door verzendingen te consolideren, nieuwe routes te bepalen en direct te leveren aan de klant of lokale distributiecentra. 


We eisen van onze leveranciers die instaan voor het transport dat ze het Global Logistics Emissions Framework gebruiken dat we in 2016 hebben helpen ontwikkelen met de Global Logistics Emissions Council, om emissieberekeningen te standaardiseren. Om vooruitgang binnen de sector en daarbuiten te boeken, werken we samen met de Clean Cargo Working Group, Green Freight Asia, de International Air Transport Association, de Climate and Clean Air Coalition van de Verenigde Naties en het SmartWay-programma van de Amerikaanse milieubescherming (Environmental Protection Agency, EPA). 


We blijven SmartWay-partners gebruiken voor al onze producten die in de Verenigde Staten en Canada per vrachtwagen worden vervoerd. Met het programma wordt de efficiëntie van het wegvervoer verbeterd en de uitstoot van broeikasgassen verminderd. 


In 2020 ontving HP voor de zevende keer op rij de SmartWay Excellence Award van de Amerikaanse EPA. Dit toont het leiderschap van HP aan op het gebied van energie- en milieuprestaties binnen het vrachttransport in de VS in de categorie “Large Shipper”. 


De CO2e-uitstoot van het producttransport bedroeg in 2020 1,54 miljoen ton. Dat is een sterke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit was voornamelijk te wijten aan ons toegenomen gebruik van luchtvracht als reactie op de COVID-19-pandemie. Om aan de toegenomen vraag van klanten te voldoen, onder meer om studeren en werken op afstand te ondersteunen, hebben we ons gebruik van luchtvracht in 2020 met 29% verhoogd om producten zo snel mogelijk te verzenden. 


Services leveranciers 


We kopen een breed scala aan goederen en diensten die niet direct verband houden met de productie van producten, zoals personeel, telecommunicatie en reizen. We werken samen met services leveranciers , op basis van grootte en sector, om training te geven, de rapportage te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 


In 2019, de meest recente beschikbare jaargegevens, rapporteerden onze services leveranciers 190.000 ton Scope 1 en Scope 2 CO2e-emissies die aan HP konden worden toegeschreven. In dat jaar produceerde 77% van de strategische services leveranciers  van HP milieurapporten, net als in 2018. We zijn van mening dat dit niveau van openbaarmaking deels te danken is aan onze betrokkenheid bij services leveranciers via het CDP Supply Chain-programma.