In 2008 publiceerde HP als eerste grote IT-bedrijf geaggregeerde gegevens over de BKG-uitstoot in de toeleveringsketen. Via CDP Supply Chain werken we samen met onze leveranciers en bevorderen we de openbaarmaking van klimaat- en waterrisico's, bestuur en prestaties. Via onze Sustainability Scorecard eisen we van leveranciers dat ze milieugegevens verstrekken via CDP (waaronder BKG-emissies en -doelen, totaal en hernieuwbaar energiegebruik en waterverbruik), dat ze de antwoorden van CDP openbaar maken en dat ze duurzaamheidsverslagen op basis van het Global Reporting Initiative publiceren. Zo verbeteren we het bewustzijn van leveranciers over de gevolgen voor het milieu en hun vermogen om prestaties te volgen en verbeteren.


Een groot deel van onze productieleveranciers bevindt zich in China. We richten ons dus met name op dit gebied. Aan de hand van de Corporate Information Transparency Index, die door het Institute of Public & Environmental Affairs (IPE) en NRDC is ontwikkeld, worden de milieupraktijken van de Chinese toeleveringsketens van wereldwijde merken geëvalueerd. In 2021 stond HP wereldwijd op de 7e plaats van IT-bedrijven en op de 31e plaats van de meer dan 600 beoordeelde merken. Op de Supply Chain Climate Action Transparency Index, die door IPE en CDP is ontwikkeld, stond HP op de 15e plaats van de ongeveer 680 merken.


In 2021 bleven wij onze leveranciers aanmoedigen om inventarissen van vrijgekomen stoffen in te dienen via het openbare registratiesysteem voor de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen van IPE. Ook vergeleken wij leverancierslocaties die 95% van onze uitgaven vertegenwoordigen met de openbare database van IPE over milieuovertredingen.


We hebben daarnaast samengewerkt met eerstelijnsproductieleveranciers in China om na te gaan of hun onderleveranciers de lokale milieuwetten naleven. Deze beoordeling van 730 onderleveranciers heeft geleid tot 27 schendingen die zijn gemeld in 2021. Hiervan zijn er 16 in november 2021 gecorrigeerd. We blijven samenwerken met de relevante eerstelijnsleveranciers en IPE om de resterende problemen aan te pakken en op te lossen. De samenwerking met bedrijven met verschillende onderleveranciers werd opgeschort vanwege onopgeloste milieu-overtredingen.