In 2008 was HP het eerste grote IT-bedrijf dat geaggregeerde BKG-emissiegegevens van de toeleveringsketen publiceerde. Via CDP Supply Chain werken we samen met onze leveranciers en bevorderen we de openbaarmaking van klimaat- en waterrisico's, governance en prestaties. Via onze Sustainability Scorecard eisen we dat leveranciers milieugegevens verstrekken via CDP (inclusief BKG-emissies en -doelen, totaal en gebruik van hernieuwbare energie en wateronttrekking), CDP-reacties openbaar maken en op Global Reporting Initiative gebaseerde duurzaamheidsrapporten publiceren. Op deze manier verbeteren we het bewustzijn van leveranciers over de gevolgen voor het milieu en hun vermogen om prestaties te volgen en verbeteren. 


Een groot deel van onze productieleveranciers bevindt zich in China, we richten ons dus met name op dit gebied. De Corporate Information Transparency Index, ontwikkeld door het Institute of Public and Environmental Affairs (IPE) en NRDC, evalueert de milieupraktijken van de Chinese toeleveringsketens van wereldwijde merken. In 2020 stond HP op de 7e plaats van IT-bedrijven wereldwijd en op de 28e plaats van de 538 beoordeelde merken. Op de Supply Chain Climate Action Index, ontwikkeld door IPE en CDP, stond HP op de 15e plaats van de 538 merken. 


In 2020 zijn we onze leveranciers blijven aanmoedigen om inventarissen van vrijgekomen stoffen in te dienen via het openbare registratiesysteem voor de uitstoot en overdracht van verontreinigende stoffen van IPE. 


Gedurende het jaar hebben we leveranciers die 95% van onze uitgaven vertegenwoordigen, vergeleken met IPE's openbare database van milieu-overtredingen. We hebben één overtreding vastgesteld en de samenwerking met de leverancier beëindigd. We hebben ook samengewerkt met eerstelijns productieleveranciers in China om na te gaan of hun ondergeschikte leveranciers de lokale milieuwetten naleven. Deze beoordeling van bijna 900 ondergeschikte leveranciers heeft geleid tot 39 gemelde schendingen in 2020. Hiervan zijn er 16 gecorrigeerd en we blijven samenwerken met de relevante eerstelijnsleveranciers en IPE om de resterende problemen aan te pakken en op te lossen. De samenwerking met bedrijven met verschillende ondergeschikte leveranciers werd opgeschort vanwege niet-opgeloste milieu-overtredingen.