Op HP-faciliteiten worden ozonafbrekende stoffen (ODS) gebruikt in koel- en airconditioningsystemen. Hoewel deze systemen afgesloten zijn, kan lekkage tijdens gebruik en onderhoud leiden tot uitstoot. We zijn bezig de chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) in onze bestaande systemen te vervangen door fluorkoolwaterstoffen (HFK's). HFK's zijn weliswaar broeikasgassen, maar breken de ozonlaag niet af. Ook vervangen we koelsystemen met HFK's door modellen zonder HFK's, wanneer deze het einde van hun technische levensduur bereiken. Deze HFK-vrije modellen breken de ozonlaag niet af en hebben geen of een zeer laag aardopwarmingsvermogen. HP heeft het gebruik van klasse 1-ozonafbrekende stoffen al in 1993 uit alle productieactiviteiten verbannen.

Voor 2015 en 2016 hebben we de uitstoot van ozonafbrekende stoffen berekend door de locaties bij te houden waar koelmiddel werd vervangen vanwege lekkage. Op niet-rapporterende locaties hebben we een intensiteitsfactor toegepast (op basis van de werkelijke hoeveelheden). Voor 2017 is HP overgestapt op een systeem dat alle facturen voor koelmiddelen in het hele bedrijf bijhoudt. Daardoor wordt het lekken en gebruik van koelmiddel in de faciliteiten direct verantwoord en is extrapolatie niet meer nodig.

Lees meer over hoe we het ozonafbrekend vermogen van de geschatte uitstoot meten en rapporteren in het gedeelte over onze voetafdruk in HP's duurzaamheidsrapport op www.hp.com/go/report.