Ja. Vi designar HP-produkter för att använda resurser effektivt och för att hålla under en lång tid. När våra produkter slutligen når slutet av sin livslängd hjälper våra robusta reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram för produkter till att säkerställa att produkterna och materialen får nya ändamål, vilket behåller dess högsta värde så länge som möjligt. Detta cirkulära flöde undviker avfall och kan ge material och produkter förnyat liv. Dessa insatser stödjer vår omvandling mot en mer materialeffektiv cirkulär modell. 


HP erbjuder återlämningsprogram i 76 länder och territorier världen över1 genom ett globalt nätverk av återanvändnings- och återvinningsleverantörer.


Våra leverantörer som specialiserar sig på återanvändning och återvinning måste följa miljömässigt ansvarsfulla behandlingstekniker och till fullo uppfylla relevanta föreskrifter. Leverantörer i länder där EPEAT registrerar produkter måste få tredje parts certifiering (R2, e-Stewards eller WEEELABEX) och på övriga platser gynnar HP leverantörer med dessa certifikat, som har liknande krav som HP:s återvinningsstandarder.


Under 2019 återvann vi 528 300 ton hårdvara och material, och gjorde med det framsteg på vårt långsiktiga åtagande att återvinna 1,2 miljoner ton innan 2025. 


För mer information om hur du deltar i Planet Partners-programmet hänvisar vi till http://www.hp.com/recycle.


1 Detta är antalet länder eller territorier där HP erbjuder hårdvaruåtervinning och/eller återvinning av HP-bläckpatroner och/eller återvinning av HP-tonerpatroner.