Ja. När HP-produkter når slutet av sin tjänst hjälper våra robusta program för reparationer, återanvändning och återvinning att säkerställa att produkter och material återanvändas så att material hålls vid användning i sitt högsta värdetillstånd under längsta möjliga tid. Dessa ansträngningar är en del av våra bredare ambitioner att driva verksamheten mot en allt mer materialeffektiv och cirkulär modell. 


HP erbjuder omfattande återvinningsprogram i 74 länder och territorier över hela världen genom ett globalt nätverk av återanvändnings- och återvinningsleverantörer.


Våra experter på återanvändning och återvinning måste följa miljöansvariga bearbetningstekniker och följa gällande föreskrifter. I allmänhet måste leverantörer också uppnå gällande tredjepartscertifiering. Om en leverantör inte är certifierad granskar HP dem direkt. Vi beställer också revisioner från tredje part för att övervaka leverantörens efterlevnad gällande våra höga standarder och se till att returnerade artiklar behandlas på rätt sätt. 


Under 2018 har vi återvunnit 405 200 ton hårdvara och förbrukningsmaterial och bygger på vårt långvariga åtagande att återvinna 1,2 miljoner ton fram till 2025. 


Besök http://www.hp.com/recycle för mer information och för att delta i Planet Partners-programmet.