Ja. På våra 177 anläggningar i 59 länder runt om i världen minskar vi utsläpp av växthusgaser (GHG), energi- och vattenförbrukning och avfallsproduktion. Även om växthusgasutsläpp i samband med HP:s verksamhet endast utgör 1 % av vårt koldioxidavtryck är det just det område där vi har den största kontrollen. Att modellera hållbara verksamheter hjälper oss också att illustrera den förändring vi vill se i vår bransch och därefter. 


Vi riktar oss för närvarande på att:

  • Använda 100 % förnybar el i våra globala verksamheter fram till 2035
  • Använda 60 % förnybar el i våra globala verksamheter fram till 2025
  • Minska utsläppen av växthusgaser från omfång 1 och 2 från globala verksamheter med 60 % fram till 2025 jämfört med 2015.
  • Minska dricksvattenförbrukningen i globala verksamheter med 15 % fram till 2025 jämfört med 2015.


Se detaljerad information i avsnittet Verksamhet i HP:s rapport om hållbar inverkan på: www.hp.com/go/report.