HP återvinner hårdvara som inte kan repareras eller återanvändas ekonomiskt. Vi erbjuder omfattande återvinningsprogram i 74 länder och territorier över hela världen genom ett globalt nätverk av återanvändnings- och återvinningsleverantörer. 

Vi tillhör efterlevnadssystem för att uppfylla kraven på producentansvar i WEEE-direktivet och skyldigheter gällande uttjänta produkter i länder över våra regioner i Amerika, Asien och Stillahavsområdet och Japan samt Europa, Mellanöstern och Afrika. 


Konsumenter, hemmakontor och kommersiella användare har olika återvinningsalternativ för begagnad utrustning inklusive HP:s återvinningsleverantörer som tillhandahåller återtagnings- och återvinningstjänster eller gratis drop-off för våra produkter i många länder.


I USA kan kunder lämna in hårdvara i Best Buy-butikerna genom vårt återvinningsprogram med slutet kretslopp samt hos Staples. Amerikanska kunder kan också använda HP Consumer Buyback-programmet för att byta utrustning mot pengar eller köpa krediter.


Besök http://www.hp.com/recycle för mer information och för att delta i Planet Partners-programmet.