Blue Angel

Är HP-produkter Blå Ängeln-certifierade?
En översikt över Blå Ängeln-certifierade HP-produkter finns i avsnittet om dokument och rapporter på vår webbplats för hållbar inverkan:  www.hp.com/go/...