Allmänt

Deltar HP i EcoVadis CSR-betygsverktyg?
EcoVadis tillhandahåller den första samarbetsplattformen för globala försörjningskedjors hållbarhetsrankning. Plattformen arbetar även med konsortier för s...
Är HP ISO 9001 certifierad?
Ja. För de senaste tillgängliga versionerna av ISO 9001 för de tre huvudregionerna i världen, se ISO-certifikat på: ISO 9001-certifikat HP Americas ISO...
Använder ni några ozon-nedbrytare?
HP eliminerade användningen av ozonnedbrytare ämnen (ODS:er) i alla produkter och all tillverkning år 1993.  På HP-anläggningar används ODS:er som kylme...