Allmänt

Deltar HP i EcoVadis CSR-betygsverktyg?
Ja. EcoVadis driver den första samarbetsplattformen som tillhandahåller leverantörers hållbarhetsbetyg för globala leverantörskedjor. Dess bedömningsmetodik...
Använder ni några ozon-nedbrytare?
HP-anläggningar använder ozonnedbrytande ämnen (ODS) i kyl- och luftkonditioneringssystem. Även om dessa system är förseglade kan läckage under drift och un...