Nej. HP:s allmänna miljöspecifikation (GSE) inkluderar HPs globala miljökrav för alla förpackningar som används för att sälja eller leverera produkter som ägs eller använder HPs märke.


Mer information finns i avsnittet Förpackningskrav i HP:s GSE (www.hp.com/go/sustainability_gse).