Ja. HP har åtagit sig att bygga energieffektiva produkter som uppfyller eller överträffar EPAs ENERGY STARÒ -riktlinjer. Besök www.hp.com/go/sustainability_ecolabels för listor över ENERGY STAR-kvalificerade HP-produkter och andra miljömärken.