HP erkänns för sitt löpande engagemang för produktenergieffektivitet för sjätte året i rad (fjärde för Sustained Excellence). 

10 HP-skärmar erkändes som mest effektiva av ENERGY STARÒ år 2022.1 Sammanlagt har HP mer än 790 ENERGY STARÒ-certifierade personliga system och utskriftsprodukter – mer än någon annan tillverkare.2  

År 2022 var 89 % av HP:s personliga system som levererades över hela världen och 90 % av HP-skrivare som levererades i USA ENERGY STARÒ-certifierade. 

För en översikt över ENERGY STARÒ-certifierade HP-produkter och andra miljömärkningar, se www.hp.com/go/sustainability_ecolabels. 

1 Per januari 2023. 

2 Per 31 oktober 2022.