Energy Star

Är HP-produkter Energy Star-certifierade?
Ja. HP har uppmärksammats för sitt kontinuerliga arbete för energieffektiva produkter för femte året i rad (tredje året i rad för Sustained Excellence) och ...