Energy Star

Är HP-produkter Energy Star-certifierade?
Ja. HP har åtagit sig att bygga energieffektiva produkter som uppfyller eller överträffar EPAs ENERGY STARÒ -riktlinjer. Besök www.hp.com/go/sustainability_...
Är HP-produkter Energy Star-certifierade?
Ja. HP har åtagit sig att bygga energieffektiva produkter som uppfyller eller överträffar EPAs ENERGY STARÒ -riktlinjer. Besök www.hp.com/go/sustainabilit...