Säkerhetsdatablad (SDS) innehåller säkerhetsinformation om material som fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, regleringsinformation och rekommendationer för att säkerställa säker hantering. För att erhålla respektive säkerhetsdatablad, besök http://www.hp.com/go/msds.För att hitta önskat säkerhetsdatablad måste du först identifiera produktens artikelnummer (PN) och sedan bläddra i respektive produktkategori i vår online-databas. Använd rullgardinsmenyerna för att navigera genom produktkategorier och dokumentspråk.

 


Tänk på att säkerhetsdatabladet för en specifik toner-/bläckpatron även kan gälla alla andra toner-/bläckpatroner från samma serie. I sådana fall laddas SDS-dokumentet upp med förlängningen "Series". För att illustrera: SDS för HP A33 Yellow Printhead, 1CP98A, kommer att laddas upp som 1CP98SERIES.