Ja. Vår miljöförpackningsstrategi fokuserar på eliminering, innovation och cirkulation, för att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver framsteg mot den cirkulära ekonomin. 


Dessa principer stöds av HP:s allmänna miljöspecifikation (http://www.hp.com/go/sustainability_gse), vilket begränsar ämnen som är skadliga i våra förpackningar och kräver att 100 % av materialet som används i HP-förpackningar är återvinningsbart1. All HP-förpackning överensstämmer också med vår miljövänliga papperspolicy (http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/environment/paperpolicy.html).


Vi erbjuder dessutom upphämtningstjänster för förpackningar och uppdaterar regelbundet vår guide Återvinn din HP-förpackning för att hjälpa konsumenter att undvika deponering.


1 Såsom definierats av Federal Trade Commission (FTC)