Packaging

Erbjuder HP återtagning av förpackningar?
Vi arbetar för att ersätta material som är svåra att återvinna med substitut som är lättare att återvinna. Samtidigt som allt HP-förpackningsmaterial kan åt...
Ons, 13 Maj, 2020 at 11:43 AM
Är era förpackningsmaterial separerbara och återvinningsbara?
Ja. Vår miljöförpackningsstrategi fokuserar på eliminering, innovation och cirkulation, för att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver framsteg m...
Ons, 13 Maj, 2020 at 11:44 AM