Nej. Nordic Swan och Blue Angel-miljömärken är specifikt inriktade på omtillverkade och återfyllda tonerkassetter. Därför kan tillverkare av originalartiklar för närvarande inte få dessa miljömärken. HPs tonerkassetter uppfyller utan tvekan majoriteten av de inbäddade kriterierna för dessa miljömärkningssystem med undantag för kravet på "75 % återanvänt material i sitt innehåll". HP erbjuder inte omtillverkade patroner för utskrift eftersom de inte uppfyller våra kvalitets- och tillförlitlighetsstandarder. Alternativt samlar HP Planet Partners-programmet för återvinning HP-bläckpatroner för att återvinna råmaterial eller energi. Inga patroner som returneras genom detta program hamnar i deponin.


Istället stöder HP Eco-deklarationen som lanserades 1996 och som 2006 blev en internationell ECMA-370-standard. Under 2006 gjorde HPs ledning till att projektet utvidgades till att omfatta utskriftsmaterial. Alla kriterier som finns i följande miljömärken för omtillverkade tonerkassetter har inkluderats i miljödeklarationen för utskriftsmaterial.


  •         Tyska Blue Angel
  •         Nordic Swan
  •         Japanska Eco Mark
  •         Taiwans Green Label
  •         Koreanska eco-label


Ytterligare kriterier som inte omfattas av ovanstående miljömärken har också inkluderats, specifikt relaterade till att undvika vissa kemiska ämnen. IT ECO-deklarationen för förbrukningsmaterial har också utformats för användning med bläckpatroner som de ovan nämnda miljömärkningarna inte täcker.


Innehållsförklaring av återvunna bläckpatroner

http://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/4AA6-4523ENUC.pdf?ver=3.0


Innehållsförklaring av återvunna tonerkassetter

http://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/4AA5-4602ENUC.pdf?ver=2.0


För HP Imaging Equipment som bär miljömärket Blue Angel uppfylls kravet på kemiska utsläpp endast om HP:s originalbläckpatroner används. Se www.hp.com/go/sustainability_ecolabels för HP-produkter som har miljömärkningen Blue Angel. 


Besök http://www.hp.com/go/ted för att se relevanta IT ECO-deklarationer.