Öppen kommunikation är en del av vår kultur. Det är viktigt att alla med ett bekymmer kan meddela detta via sin föredragna kommunikationsmetod utan rädsla för vedergällning. Vi erbjuder flera kanaler som är praktiska för anställda och andra intressenter, till exempel affärspartner och kunder, där de kan ställa frågor eller rapportera ett problem till HP. Vi ger också intressenter information om HP:s program som är relaterade till specifika frågor om mänskliga rättigheter, som till exempel bekämpning av tvångsarbete och människohandel. Om det finns ett bekymmer eller problem relaterat till mänskliga rättigheter, vidarebefordras det omedelbart via vårt kontor för etik och efterlevnad. HP inrättade dessutom ett råd för mänskliga rättigheter under 2017 för att samordna arbetet med tillbörlig aktsamhet och mildra risker på strategisk nivå.