HP strävar efter att upprätthålla alla människors relevanta grundläggande rättigheter och friheter i vår affärsverksamhet, i linje med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR), FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och FN:s Global Compact. Vi integrerar policyer för mänskliga rättigheter och vår praxis i hela vår verksamhet, vilka styrs av HP:s policy för hållbarhet och mänskliga rättigheter. Vi övervakar nya förväntningar om mänskliga rättigheter och bästa praxis för att fortsätta att visa ledarskap inom detta snabbt utvecklande område.