Ja. Vattenförbrukning i samband med vår verksamhet utgör 2 % av vårt totala avtryck. Det handlar om en jämn fördelning mellan direkt konsumtion (främst för användning i byggnader, kylning, landskapsarkitektur och produktion av vatten med hög renhet för tillverkning) och indirekt förbrukning i samband med produktion av el som vi använder i våra anläggningar. 

Vi arbetar för att minska konsumtionen och använder World Resource Institute:s Aqueduct Water Risk Atlas-verktyg för att bedöma risken för anläggningar och prioritera platser som förbrukar mycket vatten.


Under 2018 förbrukade vi 3 406 000 kubikmeter vatten totalt sett vilket är en ökning på mindre än 5 % jämfört med 2017 och främst på grund av affärstillväxt. Användningen av dricksvatten minskade med 6 % jämfört med 2015 som året som ligger till grund för vårt mål och det här på grund av effektivitetsprojekt som minskar förbrukningen av vatten inomhus från kranar, processvattenförbrukning och användning för bevattning och som slutfördes på anläggningar inklusive Palo Alto, Kalifornien; Boise, Idaho; Rio Rancho, New Mexico; Corvallis, Oregon; Singapore; och Barcelona, Spanien. Intensiteten hos vattenförbrukningen per miljon dollar i nettoomsättning minskade med 6 % mellan 2017 och 2018. 


HP återvann eller återanvände 415 000 kubikmeter vatten globalt under 2018. För att minska och återvinna vatten som används på våra anläggningar använder vi smarta byggmetoder, hållbart landskapsarkitektur, uppgraderingar av infrastruktur och återanvändning av BDT-vattnet.


Se avsnittet Verksamhet i HP:s rapport om hållbar inverkan på www.hp.com/go/report för att lära dig mer om HP:s initiativ för vattenhantering.