Ja. De flesta av våra växthusgasutsläpp från verksamheten är relaterade till den energi som används för att driva våra anläggningar. För att spara pengar, driva framsteg mot våra mål och minska våra klimatpåverkan anammar vi: 

  •         Att aggressivt minska energiförbrukningen genom optimerings- och effektivitetsprojekt
  •         Att öka produktionen av lokal och förnybar energi
  •         Att anskaffa förnybar energi som inte är lokal, inklusive genom certifikat för förnybar energi (REC) och energiköpavtal (PPA)


Energieffektivitet

Energianvändning är en betydande driftskostnad för HP och den främsta drivkraften för vår klimatpåverkan från verksamheten. Vår verksamhet förbrukade 758 898 MWh under 2018 vilket är 6 % mindre än 2017. Den globala elanvändningen minskade med 8 % jämfört med 2017 tackvare genomförandet av energibesparingsprojekt och fastighetskonsolidering. Energiintensiteten motsvarade 13,0 MWh per miljoner dollar av nettoomsättningen under 2018 vilket är 16 % mindre än 2017.

Under 2018 inkluderade vår huvudsakliga taktik för att minska energianvändningen ett projekt för optimering av värmepannor, kylsystem, retro-driftsättning, konvertering till LED-belysning och uppgraderingar av belysningskontroll. Vårt energiteam samarbetar med anläggningarnas driftteam som ersätter utrustning vid slutet av dess livslängd för att bekräfta att ny högeffektiv utrustning installeras. Alla nya konstruktioner kommer att uppfylla HP Green and Smart Construction Playbook och LEED v4 Gold Standard. Under 2018 genomförde vi 29 projekt på 12 platser som beräknas spara 8 500 MWh årligen. 


Förnybar energi

Genom att gå mot förnybar och koldioxidneutral energi kan vi minska växthusgasutsläppen från verksamheten. 

Under 2018 anskaffade och genererade vi 275 944 MWh förnybar el över hela världen, inklusive fyra nya lokala sol-PPA. Förnybar energi stod för 47 % av vår globala elförbrukning. Den här minskningen från 50 % som uppnåddes 2017 berodde på nya baslinjer och minskning av fastigheter på platser som använder 100 % förnybar el. Källor till förnybar el under 2018 inkluderade REC och IREC (77,1 %), direkta inköp (21,7 %) och förnybar energi genererad lokalt och lokala PPA (1,2 %). Genom dessa inköp uppnådde vi återigen vårt mål att använda 100 % förnybar el i USA och hjälpte till att främja den globala marknaden för förnybar energi. . 


Affärsresor, pendling och bilpark

För att minska utsläppen tillhandahåller vi reseval med låg påverkan för våra anställda genom samarbete med våra reseleverantörer, planeringsverktyg och initiativ som Zipcar (fordonsdelning) på vårt huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien, USA.

Under 2018 genererade anställdas affärsresor 70 000 ton CO2e-utsläpp vilket är 2 % mer än 2017. Pendling genererade 200 000 ton CO2e-utsläpp vilket är samma som året innan. Vår företagsflotta stod för 32 200 ton CO2e-utsläpp vilket är en ökning med 2 % jämfört med 2017.

Dessutom var vi en av tio grundande medlemmar av EV100 som är ett nytt klimatgruppsinitiativ för att påskynda den tekniska utvecklingen av elfordon över hela världen. Som stöd för denna insats har vi åtagit oss att installera EV-infrastruktur på alla genomförbara platser över hela världen fram till 2040


Mer information finns på www.hp.com/go/report_operations.