Ja. HP följer materialföreskrifter helt. Vi var bland de första företagen som utvidgade restriktionerna i EU:s direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS) till våra produkter över hela världen genom HP GSE. HP har bidragit till utvecklingen av relaterad lagstiftning i Europa såväl som Kina, Indien och Vietnam.


Vi anser att RoHS-direktivet och liknande lagar spelar en viktig roll för att främja branschövergripande eliminering av ämnen som är farliga. Vi har stött införandet av ytterligare ämnen - inklusive PVC, BFR och vissa ftalater - i framtida RoHS-lagstiftning som gäller elektriska och elektroniska produkter.


Vi uppfyllde vårt frivilliga mål att uppnå världsomspännande efterlevnad av de nya EU RoHS-kraven för praktiskt taget alla relevanta produkter sedan juli 2013 och vi kommer att fortsätta att utvidga omfattningen av åtagandet genom att inkludera ytterligare begränsade ämnen när förordningarna fortsätter att utvecklas.


Se HP:s ställningstagande gällande RoHS för att få en kopia av HPs redogörelse om efterlevnad gällande RoHS.