Ja. HP voldoet volledig aan de materiaalvoorschriften. Wij hebben als een van de eerste bedrijven de beperkingen in de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) van de Europese Unie via de HP GSE wereldwijd uitgebreid naar onze producten. HP heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van gerelateerde wetgeving in Europa, China, India en Vietnam.

Wij zijn van mening dat de RoHS-richtlijn en vergelijkbare wetten een belangrijke rol spelen bij het uitsluiten van gevaarlijke stoffen in de hele sector. We hebben de opname van andere stoffen, waaronder PVC, BFR's en bepaalde ftalaten, in toekomstige RoHS-wetgeving met betrekking tot elektrische en elektronische producten, gesteund.

Onze vrijwillige doelstelling om voor juli 2013 wereldwijd te voldoen aan de nieuwe EU-RoHS-vereisten hebben we voor vrijwel alle relevante producten bereikt. Naarmate de regelgeving zich verder ontwikkelt, zullen we het toepassingsgebied van de verbintenis blijven uitbreiden met andere stoffen waarvoor beperkingen gelden.

Ga voor een exemplaar van HP's verklaring van overeenstemming met RoHS naar HP's standpuntverklaring inzake RoHS.

Opmerking:   De volgende gemarkeerde tekst is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de lezer en niet bedoeld voor gebruik in reacties op offerteaanvragen van klanten.

De nalevingsstatus met betrekking tot RoHS voor specifieke producten is te vinden in de verklaring van overeenstemming van de producten op www.hp.eu/certificates.

Meer klantgerichte materialen staan op de HP-brede intranetsite Materials Program (Materiaalprogramma) àCustomer Letters and Declarations (Brieven en verklaringen voor klanten).