Innan leverantörer gör affärer med HP utvärderas de mot våra sociala och miljömässiga standarder, vilket engagerar leverantörer i ett tidigt skede och skapar en öppen kanal för dialog och samsyn. Vi gör detta genom att be nya leverantörer fylla i ett bedömningsfrågeformulär (SAQ) med detaljerade frågor om social och miljömässig hantering och praxis. Vi kan också komplettera SAQ med en introduktionsbedömning på plats om ytterligare inspektion behövs. När en leverantör har valts ut för företag undertecknar de vår policy för sociala och miljömässiga leveranskedjor och samtycker dessutom till ytterligare hållbarhetskrav som en del av huvudkontraktet. 


Från vår stora pool med över 700 direktleverantörer identifierar vi de leverantörer som vi anser löper hög och medelhög risk för hållbarhet. De faktorer som styr vilka leverantörer vi kommer att arbeta med är:

  • Utgifter – vi har störst inflytande att främja förändringar och förbättringar hos leverantörer som vi gör mycket affärer med. Stark hållbarhetspraxis skyddar inte bara båda våra varumärken utan kan också användas som för att fördela mer/mindre affärsverksamheter baserat på positiva sociala och miljömässiga prestanda. 
  • Område – vi prenumererar på Maplecrofts tredjepartsvaliderade databas för riskidentifering för att flagga länder och områden som är särskilt utsatta i relevanta områden som är av intresse för HP. 
  • Tillverkningstyp – vissa produktionsformer är mer benägna för hälso- och säkerhetsrisker, och kräver därför närmare övervakning och engagemang. Vi tittar på upphandlingskategorier när vi utvecklar vår årliga försäkringslista. 
  • Externa rapporter/data – vi tar också hänsyn till externa rapporter, pressmeddelanden, rapporterade incidenter eller andra offentliga datakällor. Vi ignorerar aldrig ett giltigt problem som är relaterat till en HP-leverantör, vare sig det är externt eller ej. Vid eventuella incidenter hänvisas de till vårt försäkringsprogram, oavsett om de uppfyller de andra gränsvärdena eller ej.