Ja. HP erbjuder kostnadsfria och praktiska sätt för återvinning av använda bläck- och tonerpatroner från HP och tonerpatroner från Samsung i 68 länder och regioner. Privatpersoner och företag kan återlämna HP bläck- och tonerpatroner kostnadsfritt till över 18 500 auktoriserade anläggningar världen över. Alternativ för gratis upphämtning eller postreturnering finns i de flesta länder.

 

Till och med 2020 tillverkade vi över 5,4 miljarder HP-patroner i original och Samsung-patroner med 134 000 ton ackumulerad återvunnen plast, inklusive plast från återvunna HP-patroner. Tack vare detta har vi hållit 962 miljoner HP-originalpatroner, uppskattningsvis 143 miljoner galgar och 5,5 miljarder konsumentanvända plastflaskor borta från soptippen. Istället har detta material återvunnits i mer tekniskt komplicerade tillämpningar för att kunna fortsätta användas.

 

Över 85 % av våra HP-originalbläckpatroner innehåller 4–75 % konsumentanvänd återvunnen plast, och 100 % av HP:s originaltonerpatroner innehåller 1–75 % återvunnet material som använts av konsumenter eller i industrin.1

 

Återvinningsleverantörer måste följa HP:s återvinningsstandard för förbrukningsmaterial.

 

För mer information om hur du deltar i Planet Partners-programmet hänvisar vi till http://www.hp.com/recycle.

 

1 Procentandelen HP-tonerpatroner inkluderar inte tonerflaskor. Se hp.com/go/TonerRecycledContent för lista. Procentandelen HP-originalbläckpatroner inkluderar inte bläckflaskor eller andra produkter som inte är listade. Se hp.com/go/InkRecycledContent för lista.