Ja. HP erbjuder kostnadsfria och behändiga sätt att återvinna använda HP-bläck- och tonerpatroner och Samsung tonerpatroner i 67 länder och territorier. Privatpersoner och företag kan återlämna HP bläck- och tonerpatroner gratis till mer än 18 500 auktoriserade anläggningar världen över. Alternativ för gratis upphämtning eller postreturnering finns i de flesta länder.


Fram till 2020 tillverkade vi över 4,9 miljarder original HP- och Samsung-patroner med 125 000 ton återvunnen plast, inklusive från återvunna HP-patroner. Tack vare detta har vi hållit 916 miljoner HP-patroner och uppskattningsvis 127 miljoner galgar och 5,0 miljarder konsumentanvända plastflaskor borta från soptippen. Istället har detta material återanvänts i mer tekniskt komplicerad tillämpning för fortsatt användning.


Mer än 85 % av våra HP-originalbläckpatroner innehåller 4–75 % återvunnet innehåll efter konsument och 100 % av HP-originaltonerkassetter innehåller 1–75 % återvunnet innehåll efter konsument eller efter industri.1

Återvinningsleverantörer måste följa HP:s återvinningsstandard för förbrukningsmaterial.


För mer information om hur du deltar i Planet Partners-programmet hänvisar vi till http://www.hp.com/recycle..1 100 % av original HP-tonerkassetter innehåller mellan 1–75 % återvunnet innehåll efter konsument eller efter industri. Inkluderar inte tonerflaskor. Se hp.com/go/TonerRecycledContent för en lista. Mer än 85 % av HP:s originalbläckpatroner innehåller mellan 4–75 % återvunnen plast. Inkluderar inte bläckflaskor och andra produkter som inte listas. Se hp.com/go/InkRecycledContent för en lista.