Nej, så länge som produkterna används som avsedda och hanteras korrekt när de är uttjänta. HP erbjuder återvinning eller återhämtning för produkter via www.hp.com/recycle.