Nee, zolang de producten correct worden gebruikt en aan het einde van de levensduur goed worden verwerkt. HP biedt recycling of terugwinning voor producten aan via www.hp.com/recycle.