Vi har för avsikt att kommunicera direkt med arbetare för att förstå deras frågor, problem och prioriteringar så att vi fullt ut kan ta itu med sociala och miljömässiga frågor i vår leveranskedja. Under 2017 genomförde vi följande arbetarengagemang, utvärdering och kommunikation:

  • Vi undersökte de klagomålsmekanismer som finns tillgängliga för arbetare hos våra råvaru- och slutmonteringsleverantörer. Utifrån denna bedömning har alla HP:s slutmonteringsleverantörer tillgängliga klagomekanismer och har informerat arbetstagarna om hur de ska gå tillväga för att använda dessa system. Enligt den senaste revisionen av RBA-koden måste dessa leverantörer nu bevisa effektiviteten hos dessa mekanismer, inklusive andelen klagomål som hanterats och åtgärdats. Under 2017 ställde vi frågor till arbetare hos leverantörer av rösttjänster och bedömde relaterade verktyg som erbjuds för branschen. Framöver planerar vi att utveckla förmågan att bekräfta att leverantörer uppfyller våra förväntningar på kritiska krav och förbättra vår förmåga att övervaka klagomål och höra arbetarnas röst. 
  • Pilottestade en ”utvald arbetsplats” i Malaysia. Nästan 1 900 utländska och lokala arbetare i två leverantörsfabriker undersöktes som en del av en pilottestad ”utvald arbetsplats ” som utfördes av ett externt övervakningsföretag. Huvudmålen var att utvärdera arbetarnas erfarenheter (inklusive anställning, arbetstid och lön, förvaring av pass och bostadsförhållanden), bidra till att utarbeta arbetarutbildningar och utvärdera klagomålssystem. 38 % av utländska arbetare hade uttryckt bekymmer under de senaste 12 månaderna. Av dessa tyckte 66 % att deras bekymmer endast delvis hade hanterats eller inte hanterats alls. 69 % noterade däremot att de litar på de befintliga kommunikationskanalerna. 72 % av de utländska arbetarna och 67 % av de lokala arbetarna rapporterade att de var allmänt nöjda med sitt jobb, och de flesta planerade att förnya sina kontrakt. Vi anser att större synlighet och insyn i befintliga klagomålsmekanismer hjälper oss att förbättra deras effektivitet när det gäller att avhjälpa arbetarnas bekymmer. 
  • Utvecklade ett utbildningsprogram för unga utländska migrerande arbetstagare och deras handledare i Malaysia. I arbetet med Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility genomfördes 11 utbildningar för mer än 280 arbetare i tre fabriker mellan mars och augusti 2017. 80 % av deltagarna uppgav att de blev bättre på att hantera sina känslor och kände sig mer positiva i arbetet och privatlivet, medan mer än 40 % ansåg att de hade bättre möjligheter att kommunicera med andra, hantera konflikter, hantera stress och hålla sig motiverade på jobbet. Handledare uppgav att det var enklare att ge feedback till unga arbetstagare och att de hade bättre förståelse för deras behov.