Våra produktions- och icke-produktionsleverantörer är väsentliga partner eftersom vi arbetar för att driva låga koldioxidutsläpp och resurseffektiv transformation genom hela värdekedjan. 


Våra prioriteringar inkluderar:


Minska produktionsleverantörernas miljöavtryck 

  • Främja förvaltningen av vatten och arbeta mot noll tillverkningsavfall 
  • Driva leverantörstransparens och målsättning 
  • Höja miljöstandarder i leveranskedjan genom samarbete 


Minska produkttransportrelaterade växthusgasutsläpp 

  • Förbättra våra logistiknätverk 
  • Förbättra fraktdensiteten genom optimeringsprogram och innovativa förpackningar 
  • Utveckla standard för beräkning av växthusgasutsläpp i hela transportbranschen 


Dubbelt fabriksdeltagande i våra hållbarhetsprogram för leveranskedjan fram till 2025 jämfört med 2015 

  • Ge leverantörer förutsättningar att utveckla och stärka sina policyer, ledningssystem och mekanismer för att ta ansvar för att uppfylla kraven på sociala och miljömässiga krav och höja prestandan.