Alla människor har rätt till respekt, värdighet och frihet från diskriminering och trakasserier, samt rättvisa, säkra arbetsvillkor och friheten att själva välja var de ska arbeta. Det är viktigt och utmanande arbete att identifiera och hantera komplexa risker i leveranskedjan, som till exempel tvångsarbete och allt för långa arbetstider. Genom vårt partnerskap med Responsible Labour Initiative arbetar vi till exempel för att certifiera rekryteringsbyråer och utbilda dem i korrekt praxis som upprätthåller arbetarnas rättigheter. HP kräver också att dess leverantörer ersätter arbetstagare för avgifter som tas ut av dessa byråer.


Alla leverantörer förväntas uppfylla – och kan bli skyldiga att visa att de uppfyller – de standarder som anges i vår uppförandekod för leverantörer, och vi lägger särskild tonvikt på behandlingen av utländska migrerande arbetstagare i vår leveranskedja. Vi utvärderar risker relaterade till modernt slaveri och överensstämmelse med vår standard för utländska migrerande arbetstagare genom att analysera indikatorer som till exempel sysselsättning av utsatta arbetargrupper och användning av tredjepartsombud vid rekrytering eller ledning av arbetare. Vår riskbedömning av tillverkningsleverantörer för utländska migrerande arbetstagare tar hänsyn till leverantörens plats, tillverkningsprocess, leverantörens renommé och affärsinformation samt information om externa intressenter. 


Vi analyserar också indikatorer som anställning av utsatta arbetargrupper och användningen av tredjepartsombud vid rekrytering eller ledning av arbetare. Vår riskbedömning av tillverkningsleverantörer för utländska migrerande arbetstagare tar hänsyn till leverantörens plats, tillverkningsprocess, leverantörens renommé och affärsinformation samt information om externa intressenter. 


Dessutom fördjupar vi ständigt vår förståelse för de sociala och ekonomiska faktorer som leder till arbetsmarknadsproblem och fokuserar sedan på riskområden där vi kan ha störst inflytande. Vi samarbetar med organisationer och myndigheter med lokal expertis för att främja långsiktiga och skalbara lösningar.