Följande hållbarhetskrav för leverantörer gäller för alla leverantörer som gör affärer med HP och ingår i alla avtal med en juridisk HP-entitet som förpliktar leverantören att följa HP:s hållbarhetskrav eller policyer inklusive uppförandekoden för leverantörer. För syftet med detta avsnitt avser termen ”Leverantör” alla parter som tillhandahåller varor eller tjänster för HP:s interna användning eller i samband med en produkt som säljs, tillhandahålls eller marknadsförs av HP.


Leverantören representerar och garanterar att den kommer att:

  1. Följa alla tillämpliga lagar och förordningar och kräva att deras leverantörer gör samma sak (inklusive arbetsföretag).
  2. Läsa och förstå HP:s policy om socialt och miljömässigt ansvar i leveranskedjan.
  3. Läsa och förstå HP:s uppförandekod för leverantörer (även känd som HP:s Responsible Business Alliance eller HP RBA), HP:s standard för studentarbetare och hyrd arbetskraft för leverantörsanläggningar i Folkrepubliken Kina (FRK) och HP:s standard för utländska migrerande arbetstagare i leveranskedjan beroende på vad som är tillämpligt.
  4. Följa de tillämpliga miljöspecifikationerna och kraven som anges i HP:s allmänna miljöspecifikation.


Omedelbart på HP:s begäran samtycker leverantören till att den kommer att:


  1. granska och underteckna HP:s hållbarhetsavtal för leverantörer.
  2. fylla i ett självutvärderingsformulär för leverantör.
  3. granska självutvärderingsformuläret för leverantörer genom HP samt erhålla feedback och skapa en förbättringsplan med en definierad tidslinje och mätvärden.
  4. samarbeta i regelbundna revisioner och utvärderingar på plats.
  5. ge tydlig och korrekt rapportering till HP.


Instruktioner att fylla i och skicka in online-frågeformuläret för självutvärdering av leverantörer (SAQ)


Om HP begär det ska ni besöka RBA-ON-plattformen genom att följa instruktionerna som medföljer inbjudan. Registrera lämplig anläggnings-/företagsinformation och fyll i er SAQ. På plattformen ska ni dela er SAQ med HP genom att bevilja åtkomsträttigheter.


Ytterligare instruktioner finns tillgängliga i onlineverktyget RBA-ON.

Observera att leverantörens krav på hållbarhet finns tillgängliga på http://www8.hp.com/us/sv/hp-information/global-citizenship/society/supplier-ser-requirements.html.