Ja. HP är en grundare och medlem av Responsible Business Alliance (RBA). I egenskap av en fullvärdig RBA-medlem följer vi en gemensam uppförandekod och använder en rad RBA-utbildnings- och utvärderingsverktyg för att stödja kontinuerlig förbättring av det sociala, miljömässiga och etiska ansvaret i våra leveranskedjor. Vi har kompletterat RBA-uppförandekoden med ytterligare krav som även omfattar områden som vi anser kräver mer uppmärksamhet.