Vi förstår att revision inte är ett sätt att upprätthålla leverantörsprestanda, men det är ett viktigt mätverktyg för att få kontinuerlig feedback om effektiviteten hos våra program. Varje år reviderar vi leverantörer som utgör 95 % av HP:s leverantörsutgifter. Revisioner utförs av tredjepartscertifierade revisorer som utför en omfattande tredagarsrevision mot vår uppförandekod för leverantörer. Revisionen består av en utvärdering av leverantörens hanteringssystem inklusive dokumentverifiering, inspektioner av anläggningen inklusive sovsal och matsal, och intervjuer av arbetare som måste utföras på den intervjuade personens modersmål. Leverantörer som kräver en revision måste få en fullständig revision minst en gång vartannat år, men om några avvikelser påträffas måste de snabbt korrigeras och genomföras inom ett 30-dagars fönster och verifieras genom en uppföljningsrevision.