Ja. HP tillhandahåller gratis och bekväma sätt att återanvända använda bläckpatroner och tonerkassetter från HP och tonerkassetter från Samsung i 64 länder och territorier. Privata och kommersiella kunder kan returnera HP:s bläckpatroner och tonerkassetter gratis till nästan 18 000 auktoriserade platser över hela världen. Gratis upphämtning och alternativ per post finns tillgängliga i de flesta länder. 


Under 2018 tillverkade vi över 4,2 miljarder HP bläck- och tonerkassetter med mer än 107 000 ton återvunnen plast. Det här har gjort så att 830 miljoner HP-kassetter och uppskattningsvis 101 miljoner hängare samt 4,37 miljarder plastflaskor från konsumenter inte har hamnat på deponier. Istället har dessa material återvunnits för fortsatt användning.


Besök http://www.hp.com/recycle för mer information och för att delta i Planet Partners-programmet.


1 Den 1 november 2017 tillkännagav HP Inc. slutförandet av förvärvet av Samsung Electronics Co., Ltd:s skrivarverksamhet.