HP kräver att specialiserade leverantörer som stöder våra återanvändnings- och återvinningsprogram använder miljöansvariga bearbetningstekniker och att de uppfyller alla gällande föreskrifter. Vi kräver också att leverantörer ska uppnå tredjepartscertifiering (R2 eller e-Stewards) där så är tillämpligt. Vi samarbetar med Environmental Resources Management (ERM) för att granska våra återvinningsleverantörer för efterlevnad gällande följande HP-policyer och leverantörsstandarder:ERM:s granskningar utvärderar våra leverantörers miljö-, hälsa- och säkerhetspraxis samt prestanda. Dessutom kontrollerar de nedströms materialflöden baserat på leverans- och kvittojournaler för att certifiera att inget ”läckage” av material till anläggningar utanför vårt godkända leverantörsnätverk förekommer. Leverantörer som ej överensstämmer har 30 dagar på sig att skicka in en korrigerande handlingsplan och 90 dagar för att tilltala dessa poster. I extrema fall slutar vi att göra affärer med leverantörer som saknar tillräcklig transparens eller villighet att göra de ändringar vi kräver.


Våra kunder kan ha förtroende för att HP upprätthåller en stark återvinningspraxis. Besök http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/recycler/index.html för mer information om vår återvinningspolicy.