Ja. HP:s produktmaterial, tillverkning, transport och användning står för 98 % av vår värdekedjas koldioxidavtryck. Att tillämpa hållbara designprinciper i vår portfölj är nyckeln till att minska vårt avtryck samtidigt som vi ger bättre prestanda för våra kunder och gynnar planeten, våra människor och samhällen över hela världen. 


Under 1992 utvecklade vi vårt program design för hållbarhet (ursprungligen design för miljön) för att formellt överväga faktorer som påverkar hållbarhetsprestanda genom produktdesign- och utvecklingsfaserna. Med hjälp av en vetenskaplig metod utvärderar vi våra produkter för att identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter och sätta mål. Programmet som är integrerat i HP:s produktutvecklingsprocess omfattar hanteringssystem, processer, verktyg och företagsomfattande samarbete för att stödja våra team inom flera viktiga områden. Vår strategi har kontinuerligt utvecklats som svar på den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, förändringar i vår leverantörskedja och kundernas efterfrågan.


Design för hållbarhet stödjer vår strategi för cirkulär ekonomi och är en viktig drivkraft för affärsvärde. Under 2018 spårade vi ungefär 10 miljarder dollar i nya och potentiella intäkter i samband med erbjudanden där vi uppfyllde kundkraven för registrerade miljömärkningar, inklusive ENERGY STAR®, EPEAT®, Blue Angel, TCO och andra.


Produktdesignen och utvecklingsverksamheten för våra produktgrupper HP LaserJet Enterprise Solutions, HP Inkjet Printing Systems och Personal Systems är ISO 14001-certifierade. Vi genomför löpande interna efterlevnadsrevisioner och jämför oss mot bästa praxis inom branschen. 


HP Design för hållbarhet behandlar ett brett spektrum av problem i produktlivscykeln. 


  •         Materialinnovation—Framsteg mot en cirkulär ekonomi kräver att materialanvänds så länge som möjligt och att de lätt kan återanvändas eller återvinnas. Vi arbetar kontinuerligt för att eliminera material som kan orsaka problem, öka materialeffektiviteten och cirkulera material genom användning av återvunnet innehåll 
  •         Energieffektivitet—Energiförbrukning under produktanvändning är en av de största bidragsgivarna till våra koldioxid- och vattenavtryck vilket gör att kontinuerligt förbättra produktens energieffektivitet är centralt i vår hållbara designstrategi. 
  •         Products-as-a-service—Servicebaserade modeller levererar bättre värde till kunder med minskad miljöpåverkan och kapitalkostnader. Kunder har tillgång till den senaste tekniken medan HP hanterar flottan. Ett fortlöpande relationsengagemang och ger värdefull insikt om kundbeteende och behov. Servicebaserade erbjudanden stödjer övergången till en cirkulär ekonomi. Regelbundet underhåll ökar produktens livslängd och minskar avfallet. Färre enskilda leveranser av produkter och butiksbesök för kunden minskar växthusgasutsläppen. Värdet återfås vid slutet av tjänsten genom reparation av produkter, återanvändning och återvinning.
  •         Alternativ för slutanvändning—Snabb innovation ökar brådskan att förflytta oss mot cirkulära modeller där produkter stannar i bruk så länge som möjligt och material återvinns på ett ansvarsfullt sätt och återanvändas vid slutet av tjänsten. Som en del av designen för slutanvändning överväger vi faktorer som tillgänglighet av reservdelar, enkel demontering, materialidentifiering och förmåga att separera material. Våra program för reparation, återanvändning och återvinning hjälper till att hålla produkter i bruk och stödjer ansvarsfull insamling och bearbetning vid slutet av tjänsten för att återvinna och återanvända så mycket material som möjligt.
  •         Hållbarhet och reparerbarhet— Vi designar våra produkter för att vara mycket hållbara och enkla att reparera och vi förlänger livslängden för våra personliga system genom renoveringsprogram. Detta gynnar kunderna samtidigt som de får mer värde från naturresurser och minskar miljöinverkan.
  •         Social inverkan— Genom innovativa partnerskap och inköp av material förbättrar vi försörjningsmöjligheter. Via våra engagemang i leverantörskedjan ökar vi tillgängligheten för återvunnet material samtidigt som vi stödjer säkra arbetsplatser, en hälsosam livsstil och kompetensutveckling.


Mer information finns på: www.hp.com/go/report_productssolutions