Ja. Designen spelar en viktig roll i att avgöra en produkts miljömässiga inverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga prestandan hos våra produkter under hela dess livscykel. 


1992 utvecklade vi vårt program Design för hållbarhet (ursprungligen Design för miljön) för att formellt ta hänsyn till faktorer som påverkar hållbarhetsprestandan under produktens design- och utvecklingsfaser. 


Vi använder ett vetenskapsbaserat förhållningssätt för att utvärdera våra produkter, identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter samt för att sätta upp mål. Bland våra främsta designprioriteter arbetar vi för att öka användningen av återvunnet och förnybart material och ersätta ifrågasatta material, förbättra möjligheten till reparation, ständigt förbättra produkternas energieffektivitet, och bygga in åtkomlighetsfunktioner. Vårt program har kontinuerligt utvecklats som svar på teknologiska och vetenskapliga utvecklingar, förändringar i vår leveranskedja och kundefterfrågan.


HP Design för hållbarhet åtgärdar en rad problem i produktens livscykel.

  • Materialinnovation – Framsteg mot en cirkulär ekonomi kräver att material hålls kvar i omlopp så länge som möjligt och att det garanteras att de enkelt kan återanvändas eller återvinnas. Vi arbetar ständigt för att eliminera ifrågasatta material, öka materialens effektivitet och cirkulera material genom att använda återvunnet material.
  • Varaktighet och möjlighet att repareras – Vi designar våra produkter för att hålla länge och vara enkla att reparera och vi förlänger livslängden av våra personliga system genom renoveringsprogram. Detta gynnar kunder samtidigt som vi skapar mer värde fån naturresurserna och minskar miljöpåverkan.
  • Energieffektivitet – Energiförbrukning under produktanvändning är en av de största bidragande faktorerna till vårt koldioxid- och vattenavtryck. Därför är det en av kärnpunkterna i vår hållbara designstrategi att ständigt förbättra produkternas energieffektivitet.
  • Produkt som tjänst (Products-as-a-service) –  Tjänstebaserade modeller som ger bättre värde för kunderna med minskad miljöpåverkan och lägre kapitalkostnader. Kunder får åtkomst till den senaste tekniken, samtidigt som HP hanterar flottan. En kontinuerlig relation som ger värdefulla insikter om kunders beteende och behov. Tjänstebaserade erbjudanden stödjer övergången till en cirkulär ekonomi. Regelbundet underhåll ökar produktens livslängd och minskar avfall. Färre individuella produktleveranser och kundbesök i butik minskar växthusgasutsläpp. Värdet fångas upp i slutet av tjänsten genom att produkten repareras, återanvänds eller återvinns.
  • Alternativ vid tjänstens slut – Snabb innovation ökar brådskan av att övergå till cirkulära modeller där produkter behålls i bruk så länge som möjligt och där materialen på ett ansvarsfullt återvinns och får ett nytt ändamål när tjänsten för produkten har nått sitt slut. som en del av att designa med tjänstens slut i åtanke tar vi med i beräkningen faktorer som tillgång till reservdelar, lätthet att montera isär och möjligheten att separera material. Våra reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram hjälper till att hålla produkterna i omlopp, och att i slutet av tjänsten stötta ansvarsfull insamling och behandling för att ta tillbaka och återanvända så mycket material som möjligt.
  • Social påverkan – Genom innovativa samarbeten och materialutvinning förbättrar vi livsuppehällen. Genom våra åtaganden med leveranskedjan ökar vi tillgängligheten av återvunnet material samtidigt som vi stödjer säkra arbetsplatser, hälsosamma livsstilar och utveckling av färdigheter.


Produktdesign och utvecklingsverksamhet för produktgrupperna hem- och kontorsskivarlösningar och personliga system är certifierade enligt ISO 14001.  Vi utför fortgående interna granskningar för efterlevnad och prestandatest mot branschens bästa praxis. 


Mer information finns på www.hp.com/go/insightremotesupport.