Ja. EPEATÒ is een wereldwijd register dat organisaties en personen helpt elektronische apparatuur te identificeren die het milieu minder belast. Het omvat criteria zoals levensduureindegericht ontwerp, energiebesparing en materiaalkeuze. Op basis van het aantal verplichte en optionele criteria waaraan is voldaan, krijgen producten een Bronze-, Silver- of Gold-beoordeling.

72% van de producten die in 2019 zijn verzonden, waren EPEAT-geregistreerd en 21% daarvan had een EPEAT Gold-beoordeling. Een lijst van EPEAT-geregistreerde HP-producten vindt u in het EPEAT-register op https://www.epeat.net/ 

Opmerking:   De volgende gemarkeerde tekst is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de lezer en niet bedoeld voor gebruik in reacties op offerteaanvragen van klanten.

De EPEAT-normen 1680.1 en 1680.2 bevatten de specifieke criteria voor respectievelijk 'computers en computerschermen' en 'beeldverwerkingsapparatuur'.

2019: 'De nieuwe EPEAT-norm IEEE 1680.1-2018 voor computers en beeldschermen trad in januari 2019 in werking. HP heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om zijn producten aan de strengere eisen aan te passen, maar heeft enkele oudere producten die hun levensduureinde bijna hebben bereikt niet opnieuw geregistreerd. Als gevolg daarvan is het percentage EPEAT-geregistreerde modellen dat in 2019 is verscheept, gedaald ten opzichte van 2018.”